U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Vanaf de dag dat u de herroeping heeft gemeld, heeft u nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier. Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door ons in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Het kan natuurlijk voorkomen, dat een besteld artikel u niet bevalt. In dat geval heeft u recht op retourneren. In de algemene voorwaarden op onze website Art.6  staan de voorwaarden over het herroepingsrecht.

Hieronder vindt u een  retourformulier dat u kunt gebruiken bij het retourneren:

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

- Aan: Kidsspel

           Kalkovenweg 48

           2401 LK Alphen aan den Rijn

           info@kidsspel.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* 
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* 
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, 
herroept/herroepen* 

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

- [Naam consumenten(en)] 

- [Adres consument(en)] 

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wij zullen binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, het betaalde bedrag ( inclusief verzendkosten) weer op uw rekening terugstorten.